FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "TWÓRCZOŚĆ WANDY CHOTOMSKIEJ"

W dniu 16 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Wandy Chotomskiej”.
W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z nauczycielami oraz Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego – Waldemar Gaida, który wspólnie z dyrektorem Szkoły wręczał dyplomy i nagrody.

Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji  i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

Na konkurs przesłano łącznie 64 prace z 7 szkół specjalnych województwa opolskiego, w kategorii klas I-III 11 prac, w kategorii klas IV–VI 15 prac oraz  klasy gimnazjalne 38 prac.

Organizatorzy dziękują za tak liczny udział w konkursie, wielką pomysłowość  wykonaniu prac i już dziś zapraszają na kolejną edycję konkursu, która odbędzie się  w przyszłym roku szkolnym.

Koordynatorami konkursu były p. Barbara Macygon i p. Monika Szendzielorz – Nowakowska.